podpis elektroniczny podpis cyfrowy, zus podpis podpis kwalifikowany, epodpis
O Firmie

Weryfikator mobilny

Jestem autoryzowanym partnerem firmy Enigma Systemy Ochrony Informacji. Świadczę usługi mobilnej sprzedaży i weryfikacji bezpiecznych podpisów kwalifikowanych produkcji CenCert.

Zamów certyfikat dzwoniąc pod numer: 503 14 84 84

Sprawdź opinie o nas na portalu www.trojmiasto.pl

cencert

CenCert - Centrum Certyfikacji

CenCert, powołane do życia przez przez Safe Technologies SA (obecnie ENIGMA Systemy Ochrony Informacji), jest kwalifikowanym centrum certyfikacji, którego zadaniem jest świadczenie usług z zakresu podpisu elektronicznego. Podstawową funkcją CenCert jako centrum certyfikacji jest zarządzanie certyfikatami (wydawanie, przechowywanie, unieważnianie i zawieszanie), a także poświadczanie ważności certyfikatów i znakowanie czasem. Centrum certyfikacji daje gwarancję, że klucz publiczny zawarty w certyfikacie odpowiada osobie w nim wymienionej.

21 września 2009, na mocy decyzji Ministerstwa Gospodarki, centrum zostało wpisane do rejestru podmiotów kwalifikowanych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski na mocy ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001. Tym samym dołączyła do elitarnego grona centrów certyfikacji świadczących usługi kwalifikowane i obecnie CenCert jest jednym z pięciu w Polsce urzędów certyfikacji mającym prawo świadczyć tego rodzaju usługi. Dodatkowo firma oferuje cały szereg rozwiązań i systemów informatycznych związanych z podpisem elektronicznym.

KW Antoni Ruszkowski

Instalacją bezpiecznych podpisów kwalifikowanych zajmuję się od 2010 roku. Przez lata obsłużyłem setki klientów prywatnych, biznesowych oraz należących do sektora publicznego (urzędy, sądy itp.). Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje w temacie weryfikacji certyfikatów czego dowodem jest odbycie szkolenia zgodnego z rozporządzeniem eIDAS (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym).