podpis elektroniczny podpis cyfrowy, zus podpis podpis kwalifikowany, epodpis
Prawo

Polityka certyfikacji CenCert

Urząd certyfikacji CenCert posiada politykę certyfikacji, która szczegółowo określa techniczne i organizacyjne rozwiązania wskazujące sposób, zakres oraz warunki ochrony, wydawania i stosowania kwalifikowanych certyfikatów.

Polityka certyfikacji firmy CenCert dla certyfikatów kwalifikowanych.

Warunki uzyskania i użytkowania certyfikatów

Warunki uzyskania i użytkowania certyfikatów cyfrowych oferowanych przez Centrum Certyfikacji Elektronicznej

Dokumenty niezbędne do wystawienia certyfikatu

Certyfikat uniwersalny (tylko z danymi Subskrybenta)

  • Ważny dowód osobisty lub paszport
  • dokument nadania numeru NIP (oryginał) - tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP

Certyfikat uniwersalny + Dodatkowe dane firmy

  • Odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. - dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność)
  • Upoważnienie (oryginał) - dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji
  • Pełnomocnictwo (oryginał) - jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem, na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia,

Akty prawne dotyczące podpisu elektronicznego

Ustawa o podpisie elektronicznym