podpis elektroniczny podpis cyfrowy, zus podpis podpis kwalifikowany, epodpis
Oprogramowanie

PEM HEART - aplikacja do podpisu cyfrowego

Do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych oferowanych przez firmę CenCert służy aplikacja o nazwie Pem-Heart.

Wybrane funkcje programu:

  • Podpisywanie decyzji administracyjnych, dokumentów, faktur, umów, deklaracji skarbowych, aktów normatywnych;
  • Składanie oraz weryfikację podpisu elektronicznego (również bezpiecznego podpisu);
  • Znakowanie danych czasem;
  • Weryfikacja certyfikatów za pomocą OCSP;
  • Kontrasygnaty;
  • Obsługa podpisów w formacie XAdES;
  • Obsługa podpisów dołączanych, otaczających, kontrasygnat, równoległych;
  • Obsługa podpisu pod jednym lub wieloma plikami (wiele referencji jednym pliku);
  • Obsługa podpisu plików binarnych (PDF, doc, gif, JPG, tiff, itp.) oraz plików XML.

Pobierz bezpłatną wersję instalacyjną programu Pem-Heart dla systemu Windows. Dostępne są również wersje instalacyjne dla innych systemów operacyjnych (MacOs, Linux).

Lista CRL dla certyfikatów kwalifikowanych

Lista certyfikatów unieważnionych (CRL - Certificate Revocation List) to lista certyfikatów zawieszonych lub unieważnionych (np. z powodu kradzieży). Jest publikowana przez wystawcę certyfikatów.