podpis elektroniczny podpis cyfrowy, zus podpis podpis kwalifikowany, epodpis
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS i podpis elektroniczny

Od 21 lipca 2009 roku wszystkie podmioty zatrudniające powyżej 5 osób zobligowane są do rozliczania się z ZUS-em za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego. Z tego względu bardzo wiele przedsiębiorstw oraz instytucji stoi przed koniecznością wdrożenia tej nowoczesnej usługi.

Płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe za pomocą programu Płatnik muszą opatrzyć te dokumenty bezpiecznym podpisem elektronicznym. Złożenie podpisu elektronicznego wymaga użycia certyfikatu kwalifikowanego, wystawianego przez centrum certyfikacji dla osób fizycznych, np. dla osoby odpowiedzialnej za przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS.

Program Płatnik wykorzystywany do podpisywania deklaracji ZUS z powodzeniem obsługuje certyfikaty kwalifikowane wydawane przez Centrum Certyfikacji CenCert. Zakupiony podpis cyfrowy można również wykorzystać do składania podpisu pod innymi dokumentami niż deklaracja ZUS (pliki typu doc, pdf, gif, jpeg, tiff, itp.).

Instrukcja instalacji certyfikatu w programie Płatnik

Instrukcja instalacji certyfikatu